ขายเม็ดพลาสติก A

By thitika  

ขายเม็ดพลาสติก A

1.LDPE S1018 (MI20)

2. LLDPE M500026 (MI50)

3.LDPE M050X (MI50)

4. LDPE HP4023W (MI4) และอื่นๆ


Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*