เกี่ยวกับไทยพลาสท์

บริษัท ไทยพลาสท์ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจขายเม็ดพลาสติก นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นผู้แทนจำหน่ายทั้งเม็ดพลาสติก ฉีด, เป่า, ฟิลม์ และเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษต่างๆ

และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่จำเป็นต้องลดต้นทุนวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ในการผลิตสินค้า อันเนื่องมากจากราคาเม็ดพลาสติกมีการผันผวนขึ้นลง ตามราคาน้ำมัน และเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน? ไทยพลาสท์ เทรดดิ้ง จึงเริ่ม ซื้อ ขาย เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้าของเรา