ประกาศซื้อของไทยพลาสท์

รับซื้อเม็ดตัด เกล็ด เรซิน เม็ดพลาสติกจากการประมูล

รับซื้อเม็ดตัด เกร็ด เรซิน เม็ดพลาสติกจากการประมูล

ติดต่อ นิธิกานต์ โทร. 087 0646 888

From ? http://www.tptplastic.com/

รับซื้อเปลือกแบต (แบตเตอร์รี่รถยนต์เก่า)

รับซื้อเปลือกแบตเตอร์รี่รถยนต์เก่า ให้ราคาดี

ติดต่อ นิธิกานต์ โทร. 087 0646 888

From – http://www.tptplastic.com/

ต้องการซื้อเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

เม็ดหลอมหรือเกล็ดลัง HDPE สีเทา 100 ตัน
เม็ดหลอมหรือเกล็ดลัง HDPE สีน้ำเงิน 30 ตัน
เม็ดหลอม HDPE เป่ารวม 500 ตัน

ติดต่อ นิธิกานต์ โทร. 087 0646 888
From ? http://www.tptplastic.com/