ประกาศซื้อ-ขาย ของไทยพลาสท์

ขายเม็ด A

Petlin C150Y

Petlin M050X

Petlin M022X

และเม็ดพลาสติกทั้งเกรด A และ B สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

เม็ด A?เม็ด B คุณนิธิกานต์ 087 064 6888, ?084 360 4018และ081 937 6670

ต้องการซื้อเกล็ด HD เป่า

ต้องการซื้อ เกล็ด HD เป่า สีเทา และสีรวม จำนวนมาก

สนใจแจ้งราคาและส่งตัวอย่างได้ที่ คุณนิธิกานต์ 087 064 6888

ขายเม็ดใหม่ HIPS HI650

เม็ดใหม่ HIPS เกรด HI650

สนใจติดต่อ คุณนิธิกานต์ 087 064 6888

ต้องการซื้อ HD ทุกสี เศษใหม่ และเศษล้าง

ทางบริษัทฯ ต้องการซื้อเกล็ด HD ทุกสี ทั้งงานฉีด และงานเป่า จำนวนมาก

โดยเฉพาะ เกล็ด HD ทุกสี โม่จากลังน้ำอัดลม ลังปลา?หลัวปลา พาเลท และชิ้นงานอื่นๆ

สนใจเสนอราคา หรือส่งตัวอย่างได้ที่ คุณนิธิกานต์ 087 064 6888

ขายเม็ดใหม่ และเม็ด B

ทางบริษัทฯ มีสินค้าทั้งเม็ดใหม่เกรด A และเม็ด B จำหน่าย

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิธิกานต์ 087 064 6888

ขาย เม็ดหลอม HDPE เป่าจากถุง สีดำ

เม็ดหลอม จากถุงล้วน สีดำ

สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณนิธิกานต์ 087 064 6888

ขาย เม็ดใหม่ Petlin LD MIสูง

เม็ดใหม่? Petlin LDPE ?M050X?(MI50)???

สนใจติดต่อ คุณนิธิกานต์ 0870646888

ขายเศษซาก HD แหอวน

HD แหอวน?

สนใจติดต่อ คุณนิธิกานต์ 087-0646888

ขาย PP Copo Battery

PP Copo แบต สีขาวเกล็ด PP Copo Bat สีขาว??? ราคา 40บาท/กก

เกล็ด PP Copo สีแดง???????????ราคา 30บาท/กก

สนใจกรุณาติดต่อ คุณนิธิกานต์ 087 064 6888

ขาย PP RANDOM MI25-28

มีจำนวน 50 ตัน

ท่านใดสนใจติดต่อ นิธิกานต์ โทร. 08 7064 6888
From – http://www.tptplastic.com/